A-nest

Geboren op 5 December 2006
Vader: Dzong Pen Gangkar
Moeder: Cani Kanchi Kumari Twin Sparks

5 pups, allemaal teefjes
3 rood, 1 black and tan, 1 gold dilute