Mededeling Tibetaanse mastiff club

*Mededeling*
Tibetaanse mastiff kennel “Dekyi Champa” heeft besloten per direct te stoppen als clubfokker van de Tibetaanse mastiff club en als commissielid herplaatsing van deze club.

De reactie van de club op ons besluit Champak haar zwangerschap uit te laten dragen was de volgende:
“Een van de punten waar de Tibetaanse Mastiff Club 35 jaar geleden voor opgericht is, is o.a. het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van het ras. Met jouw besluit wordt dit niet gediend en wordt een verkeerd signaal afgegeven.
Het bestuur heeft daarom unaniem besloten in 2018 en 2019 geen dekberichten, geboorte berichten van kennel Dekyi Champa op de website, het clubblad en andere sociale media van de Tibetaanse Mastiff te plaatsen en indien aan de orde geen pup-bemiddeling en/of bemiddeling bij herplaatsing te verlenen. Indien de volgende keer opnieuw tegen het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer en/of het verenigingsfokreglement en/of statuten en/of het huishoudelijk reglement gehandeld wordt, volgt onmiddellijke uitsluiting van het lidmaatschap en clubfokkerschap van de Tibetaanse Mastiff Club.”

De niet geplande dekking van Champak is onze eerste overtreding van de reglementen geweest in de ruim 12 jaar dat wij fokken en de 20 jaar dat wij lid zijn van de club.
Al eerder hebben wij bij de club aangegeven betrokkenheid bij de clubfokkers te missen. Hier is, ons inziens, in de loop van de tijd niets aan veranderd.
Gezien het nu door de club genomen besluit hebben wij zelf gekozen per direct te stoppen als clubfokker voor de Tibetaanse mastiff club.

Van de zwangerschap én het doorzetten ervan is de club geschrokken. De pups aborteren was voor ons geen optie gezien de omstandigheden, spijtig dat niet iedereen zich in “het ongelukje” kan vinden.

Aan ons fokken zal echter niets veranderen. We blijven ons volledig en serieus inzetten voor het ras, blijven altijd beschikbaar voor pupeigenaren en zetten ons in om gezonde, mooie en vriendelijke Tibetanen te fokken.

Bij vragen kan er altijd contact met ons worden opgenomen.

Erwin Heijmans & Piet Rotteveel
“Dekyi Champa”

Hieronder volgt een reactie op ons besluit van het bestuur van de Tibetaanse mastiff club, geplaatst op de site en facebook pagina van de rasvereniging.

Sociale media hebben hun eigen dynamiek. Om te voorkomen dat u onvolledig geïnformeerd wordt over de bevindingen en stappen van het bestuur van de Tibetaanse Mastiff Club met betrekking tot de zwangerschap van Champak van kennel Dekyi Champa het volgende.

1.De heer Heijmans van kennel Dekyi Champa heeft de secretaris van de Tibetaanse Mastiff Club ter info meegedeeld dat zijn teef Champak zwanger is en dat hij ondanks het overschrijden van de leeftijdsgrens van 96 maanden (8 jaar) de zwangerschap door laat gaan. Een boete en straf van de Raad van Beheer voor lief nemende. Dit met als argument dat Champak altijd een super moeder is geweest en nog in hele goede conditie en gezondheid is.

2.Het bestuur heeft hierop richting de heer Heijmans samenvattend als volgt gereageerd.
Van de zwangerschap van Champak en het doorzetten daarvan is het bestuur van de Tibetaanse Mastiff Club geschrokken. Het bestuur betreurt het dat heer Heijmans bij het vermoeden van een eventuele dekking van Champak het bestuur hierover niet benaderd heeft. Het bestuur werd pas achteraf geïnformeerd nadat duidelijk was dat Champak drachtig was en dat besloten was de dracht van haar voort te zetten. In het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer en in het verenigingsfokreglement wordt niet voor niets de leeftijdsgrens van 96 maanden (8 jaar) aangehouden waarop een teef nog drachtig mag worden. De grens van 96 maanden ( 8 jaar) is ter bescherming van de moederhond omdat er een verhoogd risico is bij dracht en bevalling op die leeftijd. Bij de bevalling zal Champak, geboren op 7 januari 2010, de leeftijd van 9 jaar naderen. Een van de punten waar de Tibetaanse Mastiff Club 35 jaar geleden voor opgericht is, is o.a. het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van het ras. Met zijn besluit wordt dit niet gediend en wordt een verkeerd signaal afgegeven.
Het bestuur heeft daarom unaniem besloten in 2018 en 2019 geen weekberichten, geboorte berichten van kennel Dekyi Champa op de website, het clubblad en andere sociale media van de Tibetaanse Mastiff te plaatsen en indien aan de orde geen pup-bemiddeling en/of bemiddeling bij herplaatsing te verlenen. Indien de volgende keer opnieuw tegen het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer en/of het verenigingsfokreglement en/of statuten en/of het huishoudelijk reglement gehandeld wordt, volgt onmiddellijke uitsluiting van het lidmaatschap en clubfokkerschap van de Tibetaanse Mastiff Club.

3.De reactie van de Raad van Beheer is “
“Wij zijn verheugd dat u het Verenigingsfokreglement handhaaft en de overtreder een passende maatregel oplegt. Dit maakt dat het VFR geen dode letter is, maar het welzijn van de honden waarborgt. Zoals u ook in uw brief aan de fokker schrijft”.

4.Richting de heer Heijmans hebben we het alleen nog maar gehad over de overschrijding van de leeftijdsgrens van 96 maanden omdat dit de grootste aanslag op de gezondheid van een teef is. In strijdt met het verenigingsfokreglement is Champak nu ook voor de 3de keer gedekt door dezelfde reu waar maximaal 2 keer is toegestaan en wordt het voor Champak het 5de nest waar een maximum geldt van 4.

5.Voor de duidelijkheid. Het bestuur heeft in zijn brief aan de heer Heijmans een waarschuwing gegeven dat als hij nog een keer de regels overtreed hem het lidmaatschap en clubfokkerschap ontnomen wordt. De heer Heijmans heeft na het ontvangen van het schrijven van het bestuur als reactie zelf besloten geen clubfokker meer te zijn.

Namens het bestuur van de Tibetaanse Mastiff Club
R.M. van Lieshout
Secretaris

Hieronder de aanvullende informatie die wij delen op onze website en facebookpagina ter verduidelijking.

Aangezien het bestuur meent dat er onvolledige informatie op social media en de website van onze kennel vermeld staat, hebben zij “aanvullende” informatie op de site van de rasvereniging en op de facebook pagina van de vereniging geplaatst.
Ik ben genoodzaakt om hierop in te haken, aangezien het geen volledig beeld geeft.

De belangrijkste reden bij punt 1, die niet genoemd wordt is dat de dekking die heeft plaatsgevonden tussen mijn teef Champak en mijn reu Samio een ongelukje is geweest. De genoemde reu en teef zijn ondanks dat ze ten tijde van de loopsheid apart zaten toch bij elkaar gekomen waardoor ze drachtig is geworden.
Na de echo waarop dus duidelijk bleek dat zij drachtig is, hebben wij dit doorgegeven aan de rasvereniging als ook openbaar gemaakt.
Wij hebben zoals eerder genoemd besloten de dracht gezien omstandigheden toch door te zetten.

Het is correct dat Champak twee keer eerder een nest heeft gehad van deze reu.
Alle nesten, leeftijden en info zijn overigens altijd terug te lezen op onze website: www.dekyichampa.nl
In het verenigingsfokreglement is vermeld dat een teef twee maal een nest mag hebben van dezelfde reu. Dit is in overleg tijdens een fokkersvergadering met meerdere fokkers waarbij ik aanwezig was besloten. Reden hiervan was om de genenpool zo groot mogelijk te houden aangezien het een ras is met een kleine populatie. Een belangrijke zaak, dat is ook een reden waarom we zelf een hond uit Slowakije, Ierland en Polen hebben geïmporteerd.
Champak heeft één keer een nest van 6 pups en één keer een nest met 1 pup gehad van dezelfde combinatie. Een aantal wat dus zeker niet groot is.
Het is ook correct dat Champak vier nesten heeft gehad, wat de rasvereniging benadrukt. Twee maal heeft zij een nest gehad van één pup.

Ter informatie kan ik melden dat fokkers die niet aangesloten zijn bij een rasvereniging het fokreglement van de Raad van Beheer moeten hanteren. Hierin is opgenomen dat een teef wél vijf nesten mag krijgen en er geen maximum gehandhaafd wordt aan het aantal keren dezelfde reu hiervoor te gebruiken.

Allemaal overwegingen die wij genomen hebben tijdens de beslissing om deze “misstap” toch door te zetten.

We hebben in twintig jaar lidmaatschap en de ruim twaalf jaar dat wij clubfokker zijn alle veertien nesten gefokt volgens het verenigingsfokreglement. Ook de twee aankomende geplande nesten zijn volledig volgens de regels van het vfr.

Aangezien wij altijd onze hobby met zeer veel passie uitvoeren en zeer serieus nemen zijn wij voorstander van verscherpte regels.
Dat bij dit ongeluk de rasvereniging het nodig vind om zulke besluiten te nemen vinden wij spijtig.
Een berisping door middel van een schriftelijke waarschuwing en bijvoorbeeld geen dek en geboorteberichten plaatsen (van het betreffende nest) was in onze situatie en geschiedenis passender geweest. We accepteren de sancties die de Raad oplegt.
Wij begrijpen heel goed dat er een fokbeleid is en dat dit gehandhaafd moet worden.
Dat de rasvereniging ook de bemiddeling bij herplaatsing stopt is een kwalijke zaak. Door één misstap van een fokker en het doorzetten hiervan zijn er honden die mogelijk herplaatst moeten worden er de dupe van. Dat lijkt niet te passen bij één van de doelen waar de club 35 jaar geleden voor opgezet is.
Gelukkig komt het niet vaak voor dat een nakomeling van ons herplaatst moeten worden, uiteraard zullen we als het nodig blijkt te zijn ons 100% hiervoor inzetten.

Tegen de pupkopers zijn wij open en eerlijk over de zwangerschap van Champak.
Zij kunnen dus een bewuste keuze maken wel of geen pup uit haar nest te kiezen.
Dat de rasvereniging een statement wil maken en deze punten erbij wil halen is begrijpelijk.
In zeer korte tijd zijn door deze gebeurtenis de nodige lidmaatschap opzeggingen. Ook mensen die benaderd zijn voor openstaande bestuursfuncties hebben als steun richting ons/Dekyi Champa hiervoor bedankt.
Helaas voor de rasvereniging is dit een gevolg van mensen die ons kennen, begrijpen en steunen.
Ook wij hadden het liever anders gezien…..

De Tibetanen liefhebber zullen we niet nog meer “vermoeien” met informatie, alles lijkt duidelijk.
Wij gaan onze energie op andere zaken richten, kerst met dierbare familie en onder andere de geboorte van de pups begin van het nieuwe jaar.
Fijne kerstdagen en een mooi gezond 2019!
Piet Rotteveel – Erwin Heijmans
Tibetaanse mastiff kennel Dekyi Champa

Comments are closed.